Emigranternas Hus  i Göteborg är ett migrationscenter för forskning och för möten mellan människor. Ett fritt forum för alla, oberoende av kön, nationalitet och religion.

Målet med verksamheten är att bidra till ökad kunskap om migration, förståelse och tolerans mellan olika grupper och nationer.

reception2

Lokalerna ligger som sig bör i Tullhuset nere vid hamnen, mitt i de kvarter varifrån de stora grupperna av emigranter skeppades ut under den stora emigrationsvågen från 1800-talets mitt till 1930-talet. Alla som skulle emigrera passerade först Tullhuset för att visa upp sina emigrationshandlingar. På kajen nedanför förrättades före fartygens avgång en emigrantgudstjänst innan man gick ombord.

Du är välkommen att komma och hälsa på oss. Läs om våra utställningar som du hittar information om i menyn ovan. Öppettider och uppgifter om var vi finns och hur du kommer hit hittar du i kolumnen till höger.

Mer om Stora Tullhuset

38

På området mellan Stora Bommen och dåtida S:t Eriks torg (ungefär vid operan) fanns ända fram på 1850-talet rester av befästningsverken. I samband med att man fyllde igen Masthamnen skapades det område där det nya Tullkammarhuset byggdes 1863-67. För byggnadsritningarna svarade F J Heilborn, oftast förknippad med Exercishuset på Heden. 1925 fick byggnaden sitt nuvarande utseende mot Packhusplatsen.

Det äldsta tullhuset vid Stora Bommen låg på norra sidan av Hamnkanalen, mitt emot Residenset. Det var en liten oansenlig byggnad i trä. Tullkammaren däremot var belägen i hörnfastigheten Norra Hamngatan-Smedjegatan i Radheska huset. Här fanns tullen tills den nya byggnaden vid Packhusplatsen stod färdig.

Strömmen av emigranter till Amerika ökade under 1800-talets senare hälft. Ett stråk emellan Centralstationen, via Sillgatan (numera Postgatan) till Stora Tullhuset var det enda som många utvandrare fick se av Göteborg.

Källa: Göteborgs-Posten