emigranternas-hus-logo-BLÅ-2Emigranternas Hus i Göteborg är en stiftelse som invigdes 2003 av Kommunstyrelsens Ordförande Göran Johansson. Redan 1982 lades första motionen i kommunfullmäktige av bland andra Berit Flyborg, och 21 år senare blev alltså drömmen om att få till stånd ett emigrantmuseum i Tullhuset verklighet.

Emigranternas hus är ett migrationscentrum för forskning och för möten mellan människor, ett fritt forum för alla, oberoende av kön, nationalitet och religion. Målet med verksamheten är att bidra till ökad kunskap om migration och förståelse och tolerans mellan olika grupper och nationer. Diskussion i aktuella samhällsfrågor är också en självklar del i vår verksamhet.

Vi visar utställningar med olika teman på in- och utvandring, som ju alltid varit en del av människans historia. Se flikarna ”Utställningar” och ”Nyheter” för information om de utställningar som visas just nu respektive sådana som kommer framöver.

 

IN ENGLISH

The House of Emigrants in Gothenburg – Closed march 2021

The House of the Emigrants in Gothenburg was a migration centre for research and meetings between people. It was an independent forum for everyone, regardless of sex, nationality and religion.

The aim of the activity was to contribute to increased knowledge about migration, understanding and tolerance between different groups and nations.

The premises were, as it should be, located in the Customs House down by the harbour. This is where all the emigrants were shipped out during the great emigration period from 1850 to 1930. Every emigrant had to first pass the Customs House to show their emigrant contract.  The Customs House was built on the “French lot” in 1866 and the house got its name from the custom that was located here for many years.

It was through this house that more than 1 million emigrants had to pass and get their emigrant contracts issued before they could begin their journey towards the new country. The Customs House was renovated in 1927 and two more stories were built, where we were located up to March 2021 when the museum had to close down due to lack of funds.