emigranternas-hus-logo-BLÅ-2Emigranternas Hus i Göteborg är en stiftelse som invigdes 2003 av Kommunstyrelsens Ordförande Göran Johansson. Redan 1982 lades första motionen i kommunfullmäktige av bland andra Berit Flyborg, och 21 år senare blev alltså drömmen om att få till stånd ett emigrantmuseum i Tullhuset verklighet.

Emigranternas hus är ett migrationscentrum för forskning och för möten mellan människor, ett fritt forum för alla, oberoende av kön, nationalitet och religion. Målet med verksamheten är att bidra till ökad kunskap om migration och förståelse och tolerans mellan olika grupper och nationer. Diskussion i aktuella samhällsfrågor är också en självklar del i vår verksamhet.

Vi visar utställningar med olika teman på in- och utvandring, som ju alltid varit en del av människans historia. Se flikarna ”Utställningar” och “Nyheter” för information om de utställningar som visas just nu respektive sådana som kommer framöver.