”More than 100 million Americans can trace their ancestry to New York’s Ellis Island. Hear some of their fascinating stories about their voyage to America in this Great Museums TV special produced for Public Television.”

Face of America: The Ellis Island Immigration Museum

”Ellis Island är den lilla ö som ligger precis bredvid Frihetsgudinnan i inloppet till New York och som tog emot immigranterna till Amerika ända fram till 1950- talet. Man vet att ungefär 20 miljoner invandrare passerade ön från slutet av 1800- talet fram till mitten av 1920- talet.”
Ellis Island – hoppet och förtvivlans ö

Ellis Island – The Digital Archive

1906-1912: Ellis Island portraits

Top immigrants in USA by state and year

Det nya landet