Eftersom Emigranternas Hus inte längre finns att hälsa på fysiskt, finns nu den föreläsningen som Roger Bodin höll för besökande ungdomar, uppdelat i två filmer. (Även andra får titta på den)
Roger tar oss med runt museet och berättar, precis som om ni var där.

Drömmen om ett bättre liv DEL 1 & 2 – FILM 

Båda filmerna finns att hämta för lärare på: SO rummet. https://www.so-rummet.se

Mer specifikt, en bit ner på sidan, här: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/emigrationen 

Några häften som PDF, som vi sålde på muséet:
Häftet Emigrationsguide Göteborg
Här får man veta hur det gick till när man kom till Göteborg, vad som hände och var.

Häftet Det nya landet
Här får man veta hur det var och blev när man kom fram till Amerika.