img142

img143

In- och utvandring i Sverige över tid
”Under 2016 ökade invandringen till Sverige till rekordsiffran 163 005 personer. En orsak är att kriget i Syrien gör att många söker skydd här. Under de senaste åren har allt fler människor sökt sig hit från krigsdrabbade länder, men Sverige har inte alltid varit ett invandringsland. Kring sekelskiftet 1800–1900 var utvandringen stor då massor av svenskar flyttade utomlands, främst till USA.”
Från massutvandring till rekordinvandring

”Mellan åren 1851 och 1855 nådde utvandringen en dittills icke uppnådd nivå. Det konstaterar Tabell­kom­missionen i rapporten Bidrag till Sveriges officiella statistik, (BiSOS A). Det var också år 1851 som Tabell­verket, en före­gång­are till SCB, började samla in upp­gifter om antalet emigranter, baserat på pass­journalerna.

Sammanlagt utvandrade, enligt samma källa, 11 148 personer till Amerika under åren 1851‑1855, men det var bara början. 1880‑talet var det decennium då utvand­ringen kulmi­nerade, med topp­året 1887. Då uppges 50 786 personer ha lämnat Sverige varav 46 252 var svenskar som bosatte sig i Förenta stat­erna. Totalt fram till 1910 lämnade 1 170 456 Sverige och majoriteten, eller 948 823, sökte sig till Förenta stat­erna, berättar tabellerna i Historisk statistik för Sverige, Del 1. En betyd­ande emigration till Förenta stat­erna fortsatte sedan fram till 1920‑talet, för att sedan sjunka till en lägre nivå.

Befolknings­statistiken under perioden 1850‑1884 var bristfällig och siffrorna reviderades under slutet av 1800‑talet. Den från början uppgivna utvand­ringen bedöms i senare källor som ännu större.”
Länk: Massutvandring till Amerika slag mot befolkningen