”Det viktigaste skälet till tjänstetvånget skulle vara att se till att alla kunde försörja sig och att
ingen låg samhället till last. Eklund menar tvärtom att bestämmelserna främst tillkommit för
att tillgodose den jordägande befolkningsdelen med arbetskraft. Genom att ställa den som
vägrade att ta tjänst utanför samhället ville lagstiftaren tvinga denne till lydnad. Det faktum att
lagen bestraffade den som hyste en tjänstlös motsäger att fattigvårdstankar skulle vara den
primära anledningen bakom bestämmelserna. Det hade i så fall inte funnits anledning att
straffa den som frivilligt hjälpte någon annan. Däremot håller Eklund det för troligt att
säkerhetsintresset spelat en viss roll för uppkomsten av tjänstetvånget; rädslan för främmande
människor var säkert stor vid en tid där avståndet till närmaste granne var betydande.”
Om någon icke vill arbeta, så skall han icke heller äta – En rättshistorisk studie av arbetslöshet från medeltiden till 1885

”Det här är 1833 års version av tjänstehjonsstadgan eller lego-stadgan som den officiellt kallades. I den anges vilka regler som gällde i arbetslivet för pigor, drängar och andra som var anställda inom ett hushåll.”
Tjänstehjonsstadgan från 1833

1492 when Columbus discovers the new world, there are an estimated 10 million Indians in North America, in the part of today’s United States. For more than 300 years, the number of Indians drastically decreases and in 1800 there are only 600,000 left. About 90 percent of the population dies from common diseases brought by the colonizers, which Indians have no immune system against.
The diseases are spread in contact with the Indians, which then takes them home to the villages where they are spread. The contacts include such as trade, slavery and forced migration of populations. Other causes of population decline are cultural changes, dietary changes and starvation as well as sexually transmitted diseases that further lower the immune system in the Indians and also reduce fertility. The image also includes war, persecution, indian reservation activities and pure genocide on certain groups of Indians.
A Population History of North America

Böcker hos folkbiblioteken i Göteborgs stad

Tre bra böcker för dig som vill börja släktforska:
Släktforska steg för steg
Läsebok för släktforskare : lär dig tyda och läsa gammal handstil
Ordbok för släktforskare

”Claes-Göran Wetterholm, författare och etnolog, är en av de främsta auktoriteterna i världen om Titanic. I den nya boken Sagoskeppet. Titanics myter. Titanics människor, berättar han om människor ombord, människor som hade med händelsen att göra och de myter som skapats kring förlisningen för snart 100 år sedan.”
Sagoskeppet : Titanics myter Titanics människor