Släktforskning

MUSÉET HAR STÄNGT OCH VERKSAMHETEN FINNS INTE I FYSISKA LOKALER LÄNGRE, SÅ NU HJÄLPER VI BARA TILL MED SLÄKTFORSKNING VIA MAILKONTAKT! (In english below)

Maila till: family@emigranternashus.se

Berätta så detaljerat som möjligt följande:
Vem – namn, födelseår, hemort, årtal för ev händelser, i Sverige, i Amerika

Gäller det flera personer, familjer, släkter osv är det viktigt med så många detaljer som möjligt per person. I detta fall kan det ta väldigt lång tid och det är bra att begränsa sig till exakt VAD man vill veta.

(Oftast vill man veta vilken båt en person åkte med och när det hände. Sen kan det bli information om var personen tog vägen i Amerika. Arbete, familj, bostad, och ev grav. Vill man veta mycket, kan det alltså ta väldigt lång tid och det är inte säkert att vi kan hitta ett användbart resultat. Vill man ha information om sin släkt INOM Sverige är det betydligt enklare och vi kan hitta mycket användbar information på kortare tid)

Databaser

Ett flertal databaser som rör emigrationen finns tillgängliga bl.a. register över svenska emigranter, passagerarlistor och dödsnotiser i den svensk-amerikanska pressen. Vi har även ett konto på Arkiv digital med miljontals färgbilder från kyrkböcker och andra historiska dokument.

Tider och avgifter

Pris för forskning är baserat på hur lång tid det kan tänkas ta. Maila för uppgifter om det.

Vi samarbetar bland annat med Ancestry.se och Arkiv Digital. Klicka på deras respektive logga  för mer information.

Genealogy

THE MUSEUM HAS CLOSED AND ALTHOUGH THE BUSINESS IS NO LONGER LOCATED IN THESE PHYSICAL PREMISES , WE CAN STILL ASSIST YOU WITH YOUR GENEALOGY VIA MAIL CONTACT!

Email to: family@emigranternashus.se

Provide us with as many details as possible:

Who – name, date and place of birth, hometown, dates of certain events, in Sweden or America.

If your research involves several persons, families, etc, try to provide as many details per person as possible. In such cases it may take more time so it is good to limit your request to the exact information you would like to find.

(Most often, you want to know what vessel a person travelled on and when this occurred. Also information as to where in America the person ended up, jobs, family, residence and eventually where they were buried. The more you want to know, the longer it takes to research before finding anything useful. If the information you are looking for is here in Sweden, the information is easier to find and does not take as long.)

Databases

We have access to numerous databases, i.e. lists of Swedish emigrants, passenger lists and obituaries from Swedish-American newspapers. In addition, we subscribe to Arkiv-Digital, with millions of colour photographs of church records and other historical documents.

Time and fees

The charge for our research depends on how long it is expected to take. Email us for more details.

We work with, among others, Ancestry.se and Arkiv Digital. For more information follow the links below.

ancestry_logo_250px
Släktforska med Arkiv Digital