Föreläsningen/föredraget som Roger tog med våra besökare på finns nu att hämta som film. Läs mer här

 

PÅ GRUND AV ATT VERKSAMHETEN INTE FINNS FYSISKT LÄNGRE KAN MAN INTE KOMMA HIT OCH BESÖKA OSS FÖR ETT FÖREDRAG.

Däremot kan man boka in vår föreläsare Roger på ett besök hos er. När pandemin är över blir det möjligt att boka in honom för ett eget, fysiskt föredrag.
Tills dess ska vi försöka ordna så det kan genomföras digitalt via Zoom el Teams t ex. Ring 031-13 00 51 för att få närmare information om detta.
Föreläsning med publik
Roger Bodin berättar om emigrationen för ett glatt gäng från Halland.

Boka in en föreläsning och få en resa berättad från tiden då svenskarna utvandrade. Vilka paralleller finns till dagens samhälle och vilka reflektioner kan göras utifrån denna nyvunna historiska kunskap. En föreläsning är en utmärkt start för vidare djupdykning i ämnet, såväl i skolan som på företag eller för den intresserade individen.

Grupper med vuxna t ex föreningar, företag osv.

Ring och prata med Roger om hur det kan ordnas och vilken kostnad det kan bli.

Skolor

Grund- och gymnasieskolor med elever upp till 20 år kan boka in kostnadsfria föredrag. För elever över 20 år (även elever från SFI och Folkhögskolor) blir det en mindre kostnad.
Vi pratar om orsaker till den historiska svenska utvandringen och binder samman det med den nutida svenska invandringen.

Vi håller också på med en filmatisering av en guidad föreläsning till skolor. Till filmatiseringen finns också en Lärarhandledning och Arbetshäfte för elever. Materialet kommer att finnas tillgängligt hos Forum för levande historia.

föredrag
En gammal bild som visar Roger som håller ett föredrag för en grupp ungdomar från en skola.