Från utvandring till invandring
”Fattigdom och andra upplevda missförhållanden gjorde att 1,5 miljoner svenskar (ca en fjärdedel av befolkningen) kände sig tvingade att utvandra under åren 1850-1930.”

Från emigrationsutredningen 1907–1914
Uttalanden i emigrationsfrågan af svenska vetenskapsmän
Utvandrarnes egna uppgifter
En bild av den svenska Amerikautvandringens orsaker och förslag på sociala reformer som kan genomföras för att bromsa den.

Demokratin, skolan och socialförsäkringarnas utveckling i början på 1900-talet
Sociala reformer som genomförs för att bromsa utvandringen, minska missnöjet och öka befolkningens lojalitet till Sverige. Individens grundtrygghet i livet flyttas från familjen till staten.

Demokrati, skolan och socialförsäkringarna idag
Välfärden som garanteras av staten och finansieras via medborgarnas skatter och avgifter. Samhället som grundtrygghet i livet.