Av Micael Litzell, 2015-06-23

migranter1Går man tillbaka till år 1900 blir det tydligt att medborgaren i Sverige då var mycket beroende av familjen när man inte hade arbete och försörjning. Familjen var tryggheten i livet där man kunde få hjälp när man drabbades av motgångar. Fattigdom och andra upplevda missförhållanden gjorde att 1,6 miljoner svenskar (motsvarande en ökning av befolkningen med 25%) kände sig tvingade att utvandra under åren 1850-1930. 1,3 miljoner blev invandrare i Amerika som lockade med löften om ett bättre liv.

Sverige har idag med sina socialförsäkringar tagit över familjens roll som skyddsnät i livet. Den svenska medborgaren har idag sin trygghet i samhället som erbjuder boende och ekonomisk grundtrygghet vid ålderdom, sjukdom, arbetslöshet och tillfälliga motgångar i livet. Idag är svenska medborgare beroende av samhället som de tillsammans med andra svenskar finansierar. Genom deltagande i demokratiska processer kan en svensk medborgare också vara med och påverka samhällets utveckling. Det svenska samhället var och är på så sätt i allra högsta grad beroende av sina medborgare och deras aktivitet i samhällslivet.

Det nya svenska samhället skapade successivt individer som är fria att tänka, känna och tycka fritt utan att vara tvingade att forma sina åsikter eller handlande efter några andra normer än den gemensamma svenska lagstiftningen. Det har ytterst lett till ett samhälle där kvinnor har samma rätt som män att själva forma sin framtid. En ny kultur med full individuell frihet för de människor som önskar ha den, men också en mångkultur för de människor som önskar att dela specifika normer och värderingar med andra människor, allt så länge man håller sig inom samhällets ramar.

Genom reformer inom demokrati, skola och socialförsäkringar byggdes ett samhälle som bromsade den stora utvandringen av svenskar till främst Amerika, samtidigt byggdes ett nytt samhälle med kollektivt välstånd som i modern tid blivit en tillflykt för ett stort antal människor från i stort sett hela världen. Många, framförallt flyktingar, kommer från kulturer där familjen är grundtryggheten i livet och där man inte får tänka, känna eller tycka fritt.

Klicka på länken nedan för att komma vidare:
Från emigrationsutredningen 1907-1914
Uttalanden i emigrationsfrågan af svenska vetenskapsmän
Utvandrarnes egna uppgifter
En bild av den svenska Amerikautvandringens orsaker och förslag på sociala reformer som kan genomföras för att bromsa den.