I likhet med de svenskar som lämnade Sverige mer eller mindre frivilligt så är det idag väldigt få människor från till exempel Syrien, Libanon och Bosnien som lämnar sina hemländer frivilligt. Allt som oftast är det krig eller oroligheter som ligger bakom beslutet att  bryta upp och fly till ett nytt land.

100_0271[2]
Det som tvingade 1,5 miljoner svenskar att lämna Sverige under åren 1850-1930 var fattigdom, religiös ofrihet, bristande framtidstro och politisk intolerans. Några få lämnade landet på grund av äventyrslystnad och guldfeber.

Migration

Ordet migration betyder folkförflyttningar inom eller mellan länder och begreppet rymmer följaktligen både flyttning från och flyttning till ett land. Varje invandrare är också alltid att betrakta som en utvandrare beroende på ur vilken synvinkel han betraktas. När Vilhelm Moberg skrev sin välkända romansvit om Karl Oskar och Kristina från Duvemåla så gav han böckerna titlarna Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige, men det är hela tiden samma människor han berättar om. Mobergs berättelse skildrar den begynnande, tidiga, utvandringen ca 1840/1850.
100_0317[2]