”Med denna kunskapsöversikt vill Delmi bidra till att ge en överskådlig bild av vad vi vet om migrationens betydelse för Sveriges utveckling ur ett historiskt perspektiv. Vilka grupper har kommit till det geografiska område som vi idag benämner Sverige? Var kom de ifrån? Vilka kunskaper och kompetenser tog de med sig? Hur blev de bemötta av lokalbefolkningen? Hur har det historiskt sett ut med assimilering och integration? Vad kan vi lära av historien för att bättre kunna hantera dagens och framtidens utmaningar?”
Dick Harrisson Alla tiders migration

”Delegationen för migrationsstudier – Delmi – är en kommitté som tillkommit genom regeringsbeslut i november 2013. Delmi initierar studier och förmedlar forskningsresultat på migrationsområdet som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.”
Delmi – Delegationen för migrationsstudier

img144
Klicka på länken nedan för att läsa: Att producera disciplinerade amerikaner och skötsamma svenskar… EH skriftserie 1 2017 färdig (1)

”Ethnic foods also left their enclaves, to be purchased by a wide range of American consumers. They, too, often remained marked by an ethnic Crossing the Boundaries of Taste label, even as they gradually found mixture with other ingredients in multi-ethnic creoles. The ethnic origins of foods like pasties, deli, and chili remained identifiable, even when people of a variety of backgrounds ate them, alone or in combination with other ethnic foods.”
Gabaccia-We are what we eat, Ethnic food and the Making of Americans

”Sverige och USA har sedan 1930-talet genomfört ett flertal historiska jubileer tillsammans. Jubileerna har förmedlat historier om hur svenskar köpt land av indianer och grundat så kallad civilisation i Amerika. En ny avhandling i historia från Stockholms universitet visar hur denna praktik började, och problematiserar att Sverige fortsätter att hylla sitt koloniala arv.”
Sverige fortsätter hylla sitt koloniala arv

”Etnisk mangfoldighed er i dag en tydelig dimension af Nørrebro, men er indvandring til kvarteret et nyt fænomen, eller har indvandring fra tidligt i historien bidraget til Nørrebros liv, udvikling og fortælling? Denne bog beskriver Nørrebros indvandringshistorie, fra svenske tjenestepiger og russisk-jødiske flygtninge over tyske krigsflygtninge og tyrkiske og pakistanske gæstearbejdere til nutiden, hvor Nørrebro både fejres og fordømmes som Københavns indvandrerkvarter.”
Doktordisputats-forsvar: Nørrebros indvandringshistorie 1885-2010 – 25. september 2015

”My goal is to contribute to the body of knowledge on the climate changeemigratione
conflict nexus. Recognizing that the effects of climate change are not yet fully manifested, I
believe we can gain insight by exploring past effects on migration induced by environmental
problems of the type climate change is expected to cause, and effects this migration had on con-
flict. I refer to this migration as ‘‘environmental migration’’.”
Climate change-induced migration and violent conflict, Rafael Reuveny*

”Within migration studies, it is common to encounter the distinction between internal and international migrations.””migration scholarship should extend the analytical perspective beyond national borders and overcome the gap between internal and international population movements.”
From Internal to Transnational Mobilities