Inledning
Den europeiska invandringen till USA under 1800- och början av 1900-talet var en del av den tidens ekonomiska och sociala omvandling som påverkade både Europa och Nordamerika. Ungefär 50 miljoner européer bosatte sig i områden utanför Europa mellan 1850 och 1950. Cirka 1,3 miljoner svenskar utvandrade till USA under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Det var ofta unga och friska män och kvinnor som for och orsakerna var främst de ekonomiska och sociala förhållandena i Sverige. ”Push and pull”-faktorer på båda sidorna av Atlanten, samt etableringen av migrationslänkar, är andra viktiga faktorer som mer exakt avgjorde migrationsmönstrens omfattning och banor. En stark befolkningstillväxt i Sverige ökade trycket på ett samhälle som i grunden var agrart och flytten till Nordamerika gav de svenska utvandrarna ekonomiska möjligheter som inte fanns i hemlandet. Religiösa och politiska orsaker spelade en mindre roll för flytten till Amerika, även om dessa faktorer i vissa fall var avgörande. Massutvandringen över Atlanten är en av de stora händelserna i svensk historia under de senaste två århundradena och det stora kontaktnät som etablerades över Atlanten har visat sig vara mycket betydelsefullt för det sätt det svenska samhället då och nu har vänt sig mot USA.”

Klicka på länken för att läsa mer:
Svensk invandring till USA/Minnesota Historical Society