De svenska invandrarna i Amerika bosätter sig tillsammans med andra svenskar, startar svenska föreningar, kyrkor och dagstidningar med mera. Utställningen det nya landet illustreras med med hjälp av gamla bilder från USA, men också nya bilder som visar på kvarvarande svenska kulturtraditioner i nutiden. Denna utställning sätter den svenska invandringen i ett perspektiv med jämförelser med dagens invandring till Sverige. Utställningen, det nya landet, är producerad av Svenska Emigrantinstitutet, visas med komplettering av material från Emigranternas Hus.

100_0629[2]

MOVES – för en bättre framtid