Det här året, 2020, har inte varit likt något annat i mannaminne.

Förutom att COVID-19 härjar och gör att besökarna inte vågar och kan komma till oss, så ser allt ut som vi kommer att stänga i december 2020.

Inga skolklasser har kunnat besöka oss sedan i våras och andra större grupper med besökare har varit mycket sällsynta.

Vi har ju, av olika anledningar, bara öppet dagtid och flera har klagat över det. Vi förstår det men både av personal- och säkerhetsskäl kan vi inte ha öppet på kvällen. Vi hade en kväll i oktober då vi hade två tillfällen att besöka oss. Det blev fullt båda tiderna och vi planerade ytterligare en kväll i november men tyvärr brakade COVID-19 igång igen och vi blev nödgade att ställa in. Vi är mycket besvikna över det men det är inte mycket att göra åt saken.

Hur går det då för oss?

Higab och Emigranternas Hus har kommit till en överenskommelse som fungerar för båda parter, vad det gäller hyran och lokaler.

Det är värre med Kulturförvaltningens besked. Vi får inte veta om och i så fall hur mycket vi får i bidrag för nästa år förrän runt 14 dec. Det är ohållbart att förhandla med HIGAB om treåriga hyresavtal när vi inte vet om vi får pengar så vi kan existera nästa år. Entréavgifterna täcker inte på långa vägar för hyra och drift av verksamheten. Skulle vi ta entréavgifter som skulle täcka våra faktiska utgifter, skulle ingen ha råd att komma hit alls.

Med detta hängande över oss har vi blivit nödgade att avsluta verksamheten, upplösa styrelsen, säga upp personal och säga upp lokalerna.

När Kulturnämnden ställer olika verksamheter mot varandra, halverar bidrag och drar ut på svar om det, kommer uppenbarligen vi i kläm. VI är inte ensamma om att avveckla verksamhet och säga upp personal på grund av detta.

I COVID-19s spår lär väl fler verksamheter kasta in handduken, gissar vi.

(För att kunna få statliga bidrag pga COVID-19, är det väldigt specifika krav på vad man har för kultur-verksamhet och vi har svårt att passa in i deras mallar. Där är alltså inte mycket att hämta. Även andra stiftelser är väldigt specifika i sina krav för att dela ut stipendier mm.)

Vår verksamhet berör ju inte bara Göteborg och invånarna. Vår del i EMIGRATIONEN var bara en kugge i maskineriet men det lämnade många spår i staden. Emigranterna, ca 1,3 miljoner människor, kom från HELA landet. Vissa landskap var mer representerade än andra men alla landskap blev av med unga och arbetsföra människor till Amerika. Rimligtvis borde den ekonomiska stöttningen för vår verksamhet ligga direkt under staten eftersom det är av riksintresse! Eller hur? Men det gör den inte.

Våra besökare har vanligtvis bestått av personer från de kringliggande regionerna men också från hela landet och nästan samtliga har en eller flera släktingar som har emigrerat. Många besökare är svenskättade och kommer på besök från USA och är väldigt intresserade av att få veta hur det gick till, varifrån de åkte, varifrån de kom och orsakerna till varför de åkte.

Finns inte vår verksamhet kvar här kommer de aldrig att få veta exakt varifrån båten åkte, gå på samma plats, se samma saker (nästan) och få en känsla för hur det var. Ska vi tappa en så stor del av vår historia för att Kulturförvaltningen inte kan ge oss anständiga pengar och i tid, för vår verksamhet???

Svenskarna har inte den traditionen att man sponsrar en verksamhet man gillar eller vill stötta, med pengar, vilket man gör i många andra länder. T ex USA. Där går både privatpersoner och företag in och stolt sponsrar olika sorters verksamhet. Vi kan kanske få medel från det hållet om det inte är för att det i under en längre tid har varit svårt att få över pengar pga terrorism-rädsla och pengatvätt-oro.

Det vi behöver i dagsläget för att vi inte ska stänga portarna för gott i december, är ca 1 miljon kronor. Vilket för somliga kan verka som enorma pengar medan det för andra kan vara lite växelpengar…

För dessa pengar och gärna mer, kan vi bl a: göra nya utställningar, förbättra de vi har, anställa personal för t ex helg-kvällsöppet. Trycka upp informationsblad och annat för att underlätta för besökarna, uppgradera datorer och skrivare så vi kan utforma detta och dessutom kunna hjälpa till med släktforskning för våra besökare och ge dem mycket bättre service. Vi skulle också kunna bli mycket mer digitala och kunna erbjuda guidningar via nätet osv.

Med mer personal kan vi också fortsätta och än mer, vara en stor stöttepelare för personer som är långtidsarbetslösa och behöver hjälp för att komma in i samhället. Vilket i dessa tider, är ännu viktigare.

Så är läget just nu.
Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få men det är bråttom!

saveemihus
Rädda Emigranternas Hus!
Stänger vi – eller inte????
Märkt på:    

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *