Pressmeddelande från Emigranternas Hus – 2020-01-28

Emigranternas Hus hotas av nedläggning!

En stor del av den svenska historien riskerar att försvinna p.g.a. marknadsmässiga hyror och minskande kommunala bidrag.

Historik
Emigranternas Hus i Göteborg bär på stadens historia och själ; möten och avsked. Från Packhuskajen med det Stora Tullhuset, tog för drygt 100 år sedan många avsked för utvandring till Nordamerika, oftast USA. 25% av Sveriges befolkning utvandrade mellan 1850 – 1930. Här ligger Emigranternas Hus. I huset och på platsen där så många tog avsked av sitt gamla hemland. Det är styrkan i vår verksamhet, vi finns i huset och på platsen där det en gång ägde rum.

På Emigranternas Hus får man veta hur det gick till när Sveriges, relativt nutida, historia skrevs om. Varför, när, hur, var och vad som hände samt hur det blev. En ”båttur” med ljud och ljus ingår och förstärker berättelsen. Vi tar också upp paralleller till nutida emigranter i andra riktningar. Vi har funnits på denna historiskt viktiga plats sedan 2003 och har under åren fått ett årligt bidrag från Göteborgs Kommun, Kulturnämnden. Det har förändrats under åren, men 2019-12-19 kom besked om att det halverats och landat på 675 tkr för 2020.

Mer försämrad ekonomi
Under senare år har dessutom kommunens fastighetsbolag, Higab, genomfört ”marknadsmässiga” hyror. Självklart har vi protesterat men inte fått gehör!
Hyran har stigit från 925 tkr/år till 1 356 tkr/år. Hyran utgör nu ca hälften av alla våra omkostnader
Det årliga bidraget från Göteborgs stad var från början 1 500 tkr. Sedan minskade det till 1 350 tkr och har legat stilla i närmare 10 år. Under tiden har naturligtvis kostnader ökat med index varje år. Men vi har klarat oss med en kraftig överlevnadsförmåga och den stora uppskattningen från besökare, har gjort det hela uthärdligt.

Men ytterligare ekonomiskt försämrade finansiella förutsättningar, klarar vi inte. Vi talar om försämringar på 1 mkr 2020 för en verksamhet som omsluter ca 2,5 mkr. Nedläggning av verksamheten blir följden. Tänka sig, året innan staden skall fira 400 år lägger man ner en verksamhet som speglar en viktig del av stadens historia. En viktig del med också perspektiv på nutiden.

Intresserade besökare
Till Emigranternas Hus kommer många besökare för att ta del av vårt lands historia både i dåtid och i nutid. Vi har många besökare, väldigt många skolklasser, ett par om dagen.
Till lokalerna kommer också många som har släktingar som utvandrat och som vill veta mer, släktforska, men också amerikanska medborgare som vill få veta hur det gick till när deras förfäder utvandrade, och få hjälp att släktforska.

Starka band med Amerika
Amerikanska ambassaden har ”konsulat” hos oss en gång per månad för att ge service till amerikanska medborgare boendes i Västsverige. Nyligen besökte den nye ambassadören för USA oss och hade mottagning för amerikanska medborgare i Västsverige. Självklart – enligt ambassadören – var mottagningen i Emigranternas Hus, huset och platsen varifrån så många for till sitt nya hemland, USA.

Uppsägningar
Vi har redan förra året fått göra oss av med två anställda för att klara verksamheten och är nu nere på en nivå som inte kan göras mindre om vi skall fortsätta. En verksamhet som denna kan inte drivas utan anställda. Idag har vi en person anställd, chefen/verksamhetsledaren som håller alla föredragen och ansvarar för verksamheten jobbar ideellt. Via arbetsförmedlingen har vi visserligen hjälp av personer som arbetstränar tillbaka till yrkeslivet, men det är inget som man uthålligt kan räkna med.

Välkommen att kontakta oss ett besök!

Stiftelsen Emigranternas Hus
Roger Bodin, kontaktperson
VD/Verksamhetsledare, mobiltelefon 0707 611 085
roger@emigranternashus.se

Telefon till Emigranternas Hus: 031-13 00 51
Allmän mailadress: info@emigranternashus.se
Packhusplatsen 7 (Samma ingång som till Casinot, våning 2&3, hiss finns)
411 13 Göteborg
www.emigranternashus.se
@emigranternashus
#emigranternashus
#räddaEMIHUS
#saveEMIHUS

Några bilder att använda:

lecture
Roger föreläser för en intresserad grupp.
Kajkant
Det här var det sista av svensk mark man satte sina fötter på när man avreste.
bunkbeds
Trångt och stökigt var det när man åkte från Göteborg.
saveemihus
Rädda Emigranternas Hus!
from the river
Emigranternas Hus från älven

Bilder finns också på vår Facebook-sida.

Pressmeddelande med anledning av nedläggningshot för Emigranternas Hus.