Den 14 januari 2020, hade vi celebert besök av den nyutnämnde ambassadören från USA, Ken Howery. Flera från den Amerikanska Ambassaden var också här samt några alldeles nya Amerikanska medborgare som fick sina bevis för det. Amerikanare i Göteborg med AWC American Women’s Club of Gothenburg, Sweden i spetsen deltog också.

First meeting
Roger Bodin, Manouchehr and Ken, first meeting.
Shop
Linda Evans Thörnqvist, Roger Bodin, The Ambassador Ken Howery and Manouchehr Mansouri and in the background the man that runned the swedish shop in Chicago.

Ambassadören fick en rundtur hos oss, en tur i båten och information om verksamheten. Av Roger Bodin och Manouchehr Mansouri, som leder vår verksamhet, fick han presenter.

Titanic
Roger and Ken contemplating over Titanic.
Gifts
Gifts from Emigranternas Hus are delivered to The Ambassador. We hope that they will decorate a wall in the Embassy soon

Lite info om ambassadören på svenska här: https://www.aftonbladet.se/…/trump-tillsatter-ambassador-i-…
U.S. Embassy in Sweden

Yesterday, January 14, we had a celebrated visit by the newly appointed ambassador from the United States, Ken Howery. Several from the U.S. Embassy in Sweden were also here as well as some new American citizens who got their proof of it. Americans in Gothenburg with AWC American Women’s Club of Gothenburg, Sweden also participated.
The ambassador got a tour with us, a tour of the boat and information about the business. He received gifts from Roger Bodin and Manouchehr Mansouri, who lead our business.

Fika
The important ”fika” is prepaired.
Flags
Friendly flags in place
Ken
The Ambassador Ken Howery
A celebrated visit by the American Ambassador Ken Howery