Utställningen Det finländska Göteborg som visats på Emigranternas hus och Blå Stället i Angered kan hyras för visning på de institutioner som är intresserade.
Uthyrningstiden är fyra veckor, utställningen hämtas och lämnas efter överenskommelse på Emigranternas hus. Den institution som hyr utställningen anordnar själv eventuella program i samband med visningen. Kostnaden för att hyra utställningen i fyra veckor är 800:-

För bokning kontakta Emigranternas hus på: info@emigranternashus.se eller 031-130051

Det finländska Göteborg – uthyrning