utställnings logo iranMigration till och från Iran är omfattande, eftersom samtidigt som landet haft en omfattande emigration har man tagit emot stora flyktingströmmar från de krigsdrabbade grannländerna Afghanistan och Irak. Som mest fanns det 3 miljoner flyktingar från Afghanistan i Iran 1991, de Irakiska flyktingarna var som flest 1988, 700.000, efter Saddam Husseins attack med kemiska vapen mot staden Halabja i irakiska Kurdistan. Dessutom fanns det en omfattande inre migration, framför allt i form av en av världens högsta nivåer av urbanisering, inflyttning från landsbygd till städer.

Iransk emigration /avslutad