För många slutade drömmen om ett bättre liv där!

100_0682[2]White Star Line med sin lönsamma verksamhet – transport av de europeiska emigranterna från England till det förlovade landet, Amerikas Förenta Stater – gav möjligheter för emigranterna att infria drömmen om ett bättre liv där borta. En konsekvens av den lönsamma verksamheten blev byggandet av större och större fartyg så att man kunde ta så många passagerare som möjligt och därmed givetvis tjäna så mycket pengar som möjligt. Ett sådant fartyg blev Titanic – störst, lyxigast och osänkbar – oövervinnelig! Fartyget som den 10 april 1912 gick sin första och enda resa mot det stora landet.

Ombord på det fartyget fanns 123 svenska emigranter, de flesta kom med Wilsonlinjen från Göteborg, från det gamla Tullhuset vid Packhusplatsen, Emigranternas Hus. Därifrån till Hull i England, tåget till Southampton och sedan den tänkta delen till New York. Men det blev inte så för de flesta, ett isberg kom i vägen …….

Ellis Island