1800-talets Sverige är väldigt fattigt. Större delen av befolkningen bor ute på landet och arbetar för mat, sovplats och lite fickpengar. En kjol och ett par kängor kostar en halv årslön för en piga. I torpstugorna ute i skogen på landsbygden bor man tio personer i ett rum med kök. 43 procent av utvandrarna var kvinnor.
Bilder från Nordiska Museet och Göteborgs Stadsmuseum.

Lars Gillis på Sillgatan