”Det nya landet då och nu”

Utställningen, det nya landet, producerad av Svenska Emigrantinstitutet, visas med komplettering av material från Emigranternas Hus. Denna utställning sätter den svenska emigrationen i ett europieskt perspektiv med jämförelser med annan europiesk utvandring. En hel del jämförelser mellan företeelser då och nutiden med svensk invandring från andra delar av världen görs.

100_0629[2]Utställningen det nya landet illustreras med med hjälp av gamla bilder från USA men också nya bilder som visar på kvarvarande svenska kulturtraditioner i nutiden. Kom också och lyssna på Olle i Skratthult när han i svenskbygderna 1910 framför på svenska med amerikansk brytning ”Flickan på Bellmansro”.