På Emigranternas Hus bedriver vi vår verksamhet utan några som helst vinstsyften. Tvärtom så håller vi låga avgifter, till skolor förmedlar vi vår verksamhet kostnadsfritt, för att så många som möjligt ska ha en möjlighet att ta del av den svenska emigrationshistorien. Vi arbetar också aktivt för att öka förståelsen mellan olika grupper i samhället genom jämförelser mellan dåtidens svenska emigration till Amerika och nutidens immigration till Sverige.

Vi är beroende av statliga, kommunala och privata medel för att hålla vår verksamhet igång. Alla våra intäkter går tillbaka till verksamheten.

Vill du donera pengar till vår verksamhet så tar vi tacksamt emot dem på konto:
Bankgiro: 5803-6005 Danske Bank
Swish: 0735 133 371, Manouchehr (till vår kontorschef – ett företagsswish kostar pengar…)
Notera: RäddaEMIHUS

Vi är mycket tacksamma för allt stöd vi kan få i vår verksamhet!

Med vänliga hälsningar
Emigranterna Hus

At the Emigrants’ House we conduct our operation without any profit. On the contrary, we keep low fees, to schools we offer our services free of charge, so that as many people as possible, have the opportunity to take part in the Swedish emigration history. We are also actively working to increase understanding between different groups in society through comparisons between Swedish emigration of the past to America and today’s immigration to Sweden.

We are dependent on government, municipal and private funds to keep our services running. All our revenues go back to our operation.

If you want to donate money to our operation, please send them to our account:
Danske bank Sweden, Bic/Swift: DABASESX
Iban number: SE96 1200 0000 0138 7021 5445
Note: SaveEMIHUS.

All contributions are welcome!
Thanks!

We are very grateful for all the support we can get in our operation!

Sincerely
Emigranternas Hus