img142

img143

”Mellan åren 1851 och 1855 nådde utvandringen en dittills icke uppnådd nivå. Det konstaterar Tabell­kom­missionen i rapporten Bidrag till Sveriges officiella statistik, (BiSOS A). Det var också år 1851 som Tabell­verket, en före­gång­are till SCB, började samla in upp­gifter om antalet emigranter, baserat på pass­journalerna.

Sammanlagt utvandrade, enligt samma källa, 11 148 personer till Amerika under åren 1851‑1855, men det var bara början. 1880‑talet var det decennium då utvand­ringen kulmi­nerade, med topp­året 1887. Då uppges 50 786 personer ha lämnat Sverige varav 46 252 var svenskar som bosatte sig i Förenta stat­erna. Totalt fram till 1910 lämnade 1 170 456 Sverige och majoriteten, eller 948 823, sökte sig till Förenta stat­erna, berättar tabellerna i Historisk statistik för Sverige, Del 1. En betyd­ande emigration till Förenta stat­erna fortsatte sedan fram till 1920‑talet, för att sedan sjunka till en lägre nivå.

Befolknings­statistiken under perioden 1850‑1884 var bristfällig och siffrorna reviderades under slutet av 1800‑talet. Den från början uppgivna utvand­ringen bedöms i senare källor som ännu större.”
Länk: Massutvandring till Amerika slag mot befolkningen