”Etableringsenheten vänder sig till dig som är nyanländ flykting i Göteborg, har fått uppehållstillstånd inom de senaste två åren och deltar i etablering genom Arbetsförmedlingen. Tillsammans med andra aktörer i samhället ser vi till att du får det stöd som du är berättigad när det gäller individ- och familjeärenden. Vi ger också information, råd och stöd till andra verksamheter som arbetar med flyktingmottagande.”

Göteborgs stad -Etableringsenheten