”Vi samverkar med framför allt Migrationsverket, kommuner, Länsstyrelsen och Försäkringskassan. På så vis skapar vi en sammanhållen etableringsplanering och kan ge nyanlända i Sverige en möjlighet att snabbt hitta arbete.””När en person fått uppehållstillstånd har han eller hon ett etableringssamtal med en arbetsförmedlare. Vi berättar om vad tiden i etableringen innebär, vilket stöd vi kan erbjuda under dessa 24 månader samt vad som förväntas av deltagaren. Vi gör också en kartläggning av tidigare erfarenheter och kompetenser. På så sätt kan vi utifrån deltagarens egna förutsättningar rusta personen för att komma närmare arbetsmarknaden.”

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag