”Papperslösa migranter står för en stor andel av världens service- och byggarbeten, ständigt i riskzonen att utvisas från det land de vistas i. Elin Grelsson Almestad utreder migrationens villkor.” Migrantens villkor – arbeta eller utvisas

”Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva tv-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till staten såväl som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset.” SVT sändningstillstånd

”Vad driver människor att ta det stora beslutet om att lämna sitt hemland? För hundra år sedan åkte 1,3 miljoner svenskar till USA och idag kommer många i världen till oss istället. Långdistanslöparen Mustafa Mohamed kom till Lysekil med sin familj och hans liv kom att förändras, för alltid.” UR Play: Emigranterna – ett annat liv