New in Sweden? A portal for new arriwals

”I en ny Delmi-rapport Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling, författad av professor Bo Malmberg och forskarna Thomas Wimark, och Linn Axelsson, från Kulturgeografiska institutionen samt Jani Turunen, Sociologiska institutionen, vid Stockholms universitet, undersöks prognoser om migration samt vilken betydelse den ökande migrationen kan förväntas få för Sveriges ekonomiska och demografiska utveckling.”
Ny rapport: Invandringens effekter på Sverige

”Integrationsverket, som var en fortsättning på Invandrarverket gav 2003 ut en skrift ”Sverige – en pocketguide” på sex språk och en version på lätt svenska. Integrationsverket har upphört men texterna kan hämtas via länkarna nedan:”
Sverige – en pocketguide . Fakta, tips och råd till nya invånare.