”Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att förse kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör vi i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter, men vi har även kunder inom det privata näringslivet och bland forskare.”/”Statistics Sweden is an administrative agency. Our main task is to supply customers with statistics for decision making, debate and research. We are mainly assigned these tasks by the government and different agencies, but we also have customers in the private sector and among researchers.” Click to see statistical reports in english

Befolkningsförändring i Sverige under 2015
Preliminär befolkningsstatistik 2016

Statistik över invandringen 2015
Det stora antalet asylsökande under 2015 ökade inte flyktinginvandringen nämnvärt

Varifrån kommer flyktingarna?
Asylsökande under 2014 och 2013, efter medborgarskap och kön

Hur har befolkningen förändrats sedan 1998?
Preliminär befolkningsstatistik per månad 2015