”Yhdentoista jälkeen tutustumme suunnitteilla olevaan Suomalaiset Göteborgissa 1945- 2018- näyttelyhankkeeseen Emigranternas Hus- talossa kehityspäälikkö Lars Hanssonin opastuksella.”
Suomalaiset Göteborgissa 1945- 2018
(After eleven, we will be acquainted with the planned Finns in Gothenburg 1945- 2018 exhibition project at Emigranternas Husöö, with development leader Lars Hansson.)